Kai Reviews Genie Mini

Kai takes the Genie Mini for a spin around London.

May 8, 2018